Người lao động tất bật với công việc những ngày cuối năm