Người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động. Ảnh minh họa: LDO.
Khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động. Ảnh minh họa: LDO.
Khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top