Người lao động phi chính thức: Vật lộn với cuộc sống

Người lao động phi chính thức gặp rất nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: M.net
Người lao động phi chính thức gặp rất nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: M.net
Người lao động phi chính thức gặp rất nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: M.net
Lên top