Người lao động phải chi trả hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19

Thất nghiệp, không có việc làm nhưng người lao động vẫn phải chi trả rất nhiều khoản chi phí phát sinh do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Thất nghiệp, không có việc làm nhưng người lao động vẫn phải chi trả rất nhiều khoản chi phí phát sinh do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Thất nghiệp, không có việc làm nhưng người lao động vẫn phải chi trả rất nhiều khoản chi phí phát sinh do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top