Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

Người lao động quê các tỉnh miền Tây ở lại Bình Dương dịp lễ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quê các tỉnh miền Tây ở lại Bình Dương dịp lễ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quê các tỉnh miền Tây ở lại Bình Dương dịp lễ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top