Người lao động nghỉ hưởng BHXH một lần đang có xu hướng gia tăng

Cán bộ ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Lên top