Người lao động ngành du lịch, dịch vụ tỉnh Quảng Ninh: Lương còn phập phù, sao nghĩ tới thưởng?

Hàng trăm tàu du lịch ở vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) mòn mỏi chờ khách tại bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch ở vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) mòn mỏi chờ khách tại bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch ở vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) mòn mỏi chờ khách tại bến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top