Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

Người lao động quê miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quê miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quê miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top