Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

Đối với cấp huyện, xã “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đối với cấp huyện, xã “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đối với cấp huyện, xã “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top