VINH QUANG VIỆT NAM:

Người kỹ sư đam mê sáng tạo

Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt (bên trái) đang hướng dẫn đồng nghiệp cài đặt 
thông số trên máy. Ảnh: NAM DƯƠNG
Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt (bên trái) đang hướng dẫn đồng nghiệp cài đặt thông số trên máy. Ảnh: NAM DƯƠNG
Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt (bên trái) đang hướng dẫn đồng nghiệp cài đặt thông số trên máy. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top