Người Hội An chằng chống di tích, nhà cửa chạy bão số 9

Lực lượng chức năng Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An chằng chống di tích Chùa Cầu. Ảnh: Thanh Chung
Lực lượng chức năng Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An chằng chống di tích Chùa Cầu. Ảnh: Thanh Chung
Lực lượng chức năng Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An chằng chống di tích Chùa Cầu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top