Người họa sĩ ở Điện Biên nỗ lực xây "thành trì ý thức" chống COVID-19

Một tác phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân. Ảnh: NVCC
Một tác phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân. Ảnh: NVCC
Một tác phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân. Ảnh: NVCC
Lên top