Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Người dân Hải Phòng tham gia quyên góp, ủng hộ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hải Phòng FC
Người dân Hải Phòng tham gia quyên góp, ủng hộ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hải Phòng FC
Người dân Hải Phòng tham gia quyên góp, ủng hộ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hải Phòng FC
Lên top