Người Hải Phòng hào hứng với hội sách nửa giá

Đông đảo người dân thành phố Cảng tham quan, mua sắm tại Hội sách nửa giá. Ảnh MAi Dung
Đông đảo người dân thành phố Cảng tham quan, mua sắm tại Hội sách nửa giá. Ảnh MAi Dung
Đông đảo người dân thành phố Cảng tham quan, mua sắm tại Hội sách nửa giá. Ảnh MAi Dung
Lên top