Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người Hà Nội trả bao nhiêu tiền xem pháo hoa ở Hồ Gươm?