Người Hà Nội khó khăn vì bậc tam cấp lấn vỉa hè bị dỡ bỏ