Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Đền Quán Thánh - lúc gần 8h sáng mùng 1 Tết, người dân đi lễ còn thưa thớt. Ảnh: V.Dũng.
Đền Quán Thánh - lúc gần 8h sáng mùng 1 Tết, người dân đi lễ còn thưa thớt. Ảnh: V.Dũng.
Đền Quán Thánh - lúc gần 8h sáng mùng 1 Tết, người dân đi lễ còn thưa thớt. Ảnh: V.Dũng.
Lên top