Người Giồng Trôm thương tiếc nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Ông Hai Nghĩa nuôi nhiều gà, cá chủ yếu để tặng cho bà con lối xóm. Ảnh: K.Q
Ông Hai Nghĩa nuôi nhiều gà, cá chủ yếu để tặng cho bà con lối xóm. Ảnh: K.Q
Ông Hai Nghĩa nuôi nhiều gà, cá chủ yếu để tặng cho bà con lối xóm. Ảnh: K.Q
Lên top