Người đứng đầu 4 ban quản lý rừng phòng hộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên
Lên top