Người dự kiến được cấp thẻ xanh COVID-19 ở TPHCM được làm gì, đi đâu?

Khoảng 825.252 người ở TPHCM đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COID-19.  Ảnh: Chân Phúc
Khoảng 825.252 người ở TPHCM đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COID-19. Ảnh: Chân Phúc
Khoảng 825.252 người ở TPHCM đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COID-19. Ảnh: Chân Phúc
Lên top