Người đông con nhất TP.HCM tặng trẻ mồ côi 100 tỉ: Thuyết phục gia đình

Để tặng được khu đất 100 tỉ này ông Hiệp phải thuyết phục vợ con nhằm tạo được sự đồng thuận.
Để tặng được khu đất 100 tỉ này ông Hiệp phải thuyết phục vợ con nhằm tạo được sự đồng thuận.
Để tặng được khu đất 100 tỉ này ông Hiệp phải thuyết phục vợ con nhằm tạo được sự đồng thuận.
Lên top