Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi

Ông Đoàn Ngọc Hải công khai số điện thoại nhận phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Ông Đoàn Ngọc Hải công khai số điện thoại nhận phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.