Người đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Bình Định phải khai báo y tế

Tỉnh Bình Định triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh tư liệu
Tỉnh Bình Định triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh tư liệu
Tỉnh Bình Định triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh tư liệu
Lên top