Người đi cùng xe với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam: Âm tính với SARS-CoV-2

Người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Lên top