Người đến và đi từ Tây Ninh cần làm gì để được qua các chốt kiểm tra?

Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt tài xế tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt tài xế tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt tài xế tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: YK.
Lên top