Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

Các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoạt động tại đầu mối ra vào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoạt động tại đầu mối ra vào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoạt động tại đầu mối ra vào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top