Người dân yêu cầu đóng cửa nhà máy thép gây ô nhiễm, lãnh đạo TP chưa có câu trả lời