Người dân vứt nilon, bát hương xuống hồ Tây ngày lễ ông Công, ông Táo

Nhóm người tình nguyện thu vớt những loại bát bương, tượng phật cũ bị người dân vứt xuống hồ Tây. Ảnh: N.B
Nhóm người tình nguyện thu vớt những loại bát bương, tượng phật cũ bị người dân vứt xuống hồ Tây. Ảnh: N.B
Nhóm người tình nguyện thu vớt những loại bát bương, tượng phật cũ bị người dân vứt xuống hồ Tây. Ảnh: N.B
Lên top