Người dân ven biển Quảng Nam đào hầm tránh bão số 9

Người dân Quảng Nam đào hầm tránh bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Quảng Nam đào hầm tránh bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Quảng Nam đào hầm tránh bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Lên top