Người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình xét nghiệm COVID-19

Người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Người dân vào Hải Phòng không phải xuất trình xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Lên top