Người dân vẫn ngăn không cho xe vào bãi rác Nam Sơn

Cuối buổi đối thoại ngày 3.7, người dân ra về mà không kí vào biên bản cuộc họp nên các hộ dân tiếp tục ra đường chặn không cho xe rác ra vào. Ảnh: PV.
Cuối buổi đối thoại ngày 3.7, người dân ra về mà không kí vào biên bản cuộc họp nên các hộ dân tiếp tục ra đường chặn không cho xe rác ra vào. Ảnh: PV.
Cuối buổi đối thoại ngày 3.7, người dân ra về mà không kí vào biên bản cuộc họp nên các hộ dân tiếp tục ra đường chặn không cho xe rác ra vào. Ảnh: PV.
Lên top