Người dân từng đến 6 địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 cần khai báo

Một số quán ăn ở Hà Nội tối 25.3. Ảnh: Sơn Tùng
Một số quán ăn ở Hà Nội tối 25.3. Ảnh: Sơn Tùng
Một số quán ăn ở Hà Nội tối 25.3. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top