Người dân tuân thủ, chủ quán chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Sau 12h ngày 25.5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội chỉ được bán
hàng cho khách mang về. Ảnh: Tùng Giang
Sau 12h ngày 25.5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội chỉ được bán hàng cho khách mang về. Ảnh: Tùng Giang
Sau 12h ngày 25.5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội chỉ được bán hàng cho khách mang về. Ảnh: Tùng Giang
Lên top