Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng quý hiếm

Cá thể khỉ vàng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Cá thể khỉ vàng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Cá thể khỉ vàng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: VQG Phong Nha Kẻ Bàng
Lên top