Người dân tự nguyện cho địa phương mượn nhà nghỉ làm khu cách ly

Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn đón công dân về cách ly. Ảnh: LS.
Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn đón công dân về cách ly. Ảnh: LS.
Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn đón công dân về cách ly. Ảnh: LS.
Lên top