Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

Tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên công bố cấp độ thích ứng an toàn. Ảnh minh họa: LDO.
Tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên công bố cấp độ thích ứng an toàn. Ảnh minh họa: LDO.
Tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên công bố cấp độ thích ứng an toàn. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top