Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?

Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?. Ảnh minh họa GT
Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?. Ảnh minh họa GT
Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?. Ảnh minh họa GT
Lên top