Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân trưng ra bản sao tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị “mất tích”

 Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ông Lê Văn Lung cung cấp cho PV Lao Động.
Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ông Lê Văn Lung cung cấp cho PV Lao Động.