Người dân trưng ra bản sao tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị “mất tích”

 Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ông Lê Văn Lung cung cấp cho PV Lao Động.
Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ông Lê Văn Lung cung cấp cho PV Lao Động.
Bản đồ được cho là quy hoạch 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà ông Lê Văn Lung cung cấp cho PV Lao Động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM