Người dân trở về Hà Nội sau nghỉ lễ: Đa phần chọn khai báo y tế online

Một cư dân Gemek Tower khai báo y tế qua mã QR Code của Bộ Y tế. Ảnh: PV.
Một cư dân Gemek Tower khai báo y tế qua mã QR Code của Bộ Y tế. Ảnh: PV.
Một cư dân Gemek Tower khai báo y tế qua mã QR Code của Bộ Y tế. Ảnh: PV.
Lên top