Quảng Trị:

Người dân trên đường Hồ Chí Minh thoát cảnh khát nước sạch vào mùa khô

Hệ thống điều khiển ở nước giếng khoan tại thôn An Khê vừa được xây dựng. Ảnh: TT.
Hệ thống điều khiển ở nước giếng khoan tại thôn An Khê vừa được xây dựng. Ảnh: TT.
Hệ thống điều khiển ở nước giếng khoan tại thôn An Khê vừa được xây dựng. Ảnh: TT.
Lên top