Người dân TP.Mỹ Tho được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết

TP.Mỹ Tho nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Ảnh: C.T
TP.Mỹ Tho nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Ảnh: C.T
TP.Mỹ Tho nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Ảnh: C.T
Lên top