Người dân TPHCM lại bì bõm qua rốn ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Người dân giúp nhau đẩy xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.  Ảnh: Minh Quân
Người dân giúp nhau đẩy xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Minh Quân
Người dân giúp nhau đẩy xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Minh Quân
Lên top