Người dân TPHCM kéo nhau đi cắt tóc từ sáng sớm, phải đặt lịch trước

Nhiều người đến sớm và chợ đợi để được cắt tóc. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người đến sớm và chợ đợi để được cắt tóc. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người đến sớm và chợ đợi để được cắt tóc. Ảnh: Huân Cao
Lên top