Người dân TPHCM có thể ra Bưu điện mua hàng thiết yếu

Nguồn rau, củ, quả tươi do các nhà cung cấp uy tín tại các địa phương sẽ nhanh chóng chuyển về TPHCM bằng các xe chuyên ngành của Bưu điện Việt Nam
Nguồn rau, củ, quả tươi do các nhà cung cấp uy tín tại các địa phương sẽ nhanh chóng chuyển về TPHCM bằng các xe chuyên ngành của Bưu điện Việt Nam
Nguồn rau, củ, quả tươi do các nhà cung cấp uy tín tại các địa phương sẽ nhanh chóng chuyển về TPHCM bằng các xe chuyên ngành của Bưu điện Việt Nam
Lên top