Người dân TP. Thanh Hóa được phát phiếu đi chợ

Lên top