Người dân TP. Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu

Người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu vào sáng 4.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu vào sáng 4.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu vào sáng 4.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top