Người dân tố vụ 11 người vượt biên qua Lào dự lễ Ariêuping

Lễ Ariêuping được tổ chức tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ (minh họa).
Lễ Ariêuping được tổ chức tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ (minh họa).
Lễ Ariêuping được tổ chức tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ (minh họa).
Lên top