Người dân Thủ Thiêm không đòi 4,3ha mà đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch

Lên top