Người dân Thủ đô cầu một năm mới bình an, sức khỏe

Lên top