Người dân Thành phố Thủ Đức sẽ đi lại chủ yếu bằng giao thông công cộng

Đoàn tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9). Ảnh: Minh Quân
Đoàn tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9). Ảnh: Minh Quân
Đoàn tàu metro số 1 trên đường ray ở depot Long Bình (quận 9). Ảnh: Minh Quân
Lên top